Бойко Олена Олександрівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Бойко Олена Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації– «Еволюційні нейро-фаззі системи в задачах інтелектуального аналізу даних»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник– Бодянський Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент– Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»)

Офіційний опонент– Олійник Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет)

Автореферат26/01/2017Дисертація17/02/2017Відгук_1Відгук_2