Бойко Олена Олександрівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бойко Олена Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Еволюційні нейро-фаззі системи в задачах інтелектуального аналізу даних»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Бодянський Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»)

Офіційний опонент – Олійник Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет)

Автореферат 26/01/2017 Дисертація 17/02/2017 Відгук_1 Відгук_2