Бєляєв Олексій Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Бєляєв Олексій Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації– «Удосконалення методів обробки сигналів та зображень у мультимедійних стрілецьких тренажерах»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки. 14; т. 7021-016)
Науковий консультант– Карташов Володимир Михайлович , д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Пащенко Руслан Едуардович, д.т.н., с.н.с., с.н.с. науково-дослідного відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова (НАН України)
Офіційний опонент– Жила Семен Сергійович, к.т.н., доцент кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України)

Автореферат30/05/2018Дисертація12/06/2018Відгук_112/06/2018Відгук_212/06/2018