Безсонов Олександр Олександрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Безсонов Олександр Олександрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації– «Еволюційні штучні нейронні мережі прямого розповсюдження: архітектури, навчання, застосування»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-013).

Науковий консультант– Руденко Олег Григорійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця)

Офіційний опонент– Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ»)

Офіційний опонент– Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»)

Офіційний опонент– Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний університет)

Автореферат06/02/2017Дисертація11/03/2017Відгук_1Відгук_2Відгук_3