Артюх Антон Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Артюх Антон Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– провідний інженер Державного підприємства «ЦКБ «Протон» (м. Харків)

Назва дисертації– «Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій нестаціонарних течій в’язкої нестисливої рідини»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Сидоров Максим Вікторович, кандидат фізико- математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент– Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент– Булигін Віталій Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії Мікро і Нанооптики Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України (м. Харків)

Автореферат25/03/2016Дисертація16/04/2016Відгук_1Відгук_2