Андерс Карлссон

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Андерс Карлссон
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– викладач університету ВТН, королівство Швеція
Назва дисертації– «Модель та метод виявлення низькоінтенсивних атак на прикладному рівні»
Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник– Дуравкін Євген Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент– Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Офіційний опонент– Семко Віктор Володимирович, к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий Інститут захисту інформації МОН України)

Автореферат30/09/2017Дисертація16/10/2017Відгук_1Відгук_2