Алалі Абдулла

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Алалі Абдулла

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації– «Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів»

Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник– Коляденко Юлія Юріївна, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України)

Офіційний опонент– Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат17/09/2016Дисертація05/10/2016Відгук_1Відгук_2