РОЗКЛАДИ вступних іспитів

Розклад співбесід (на базі повної середньої освіти) Розклад вступних екзаменів на 1 курс (на базі повної середньої освіти) Розклад фахових випробувань при вступі на 2,3 курси на базі ОКР "молодший спеціаліст" Розклад фахових випробувань при вступі на 2,3 курси на базі ОР "бакалавр" Розклад додаткового фахового випробування на ступінь магістра спеціальності 051 Економіка Розклад вступних екзаменів з іноземних мов для вступу в магістратуру (1 сесія) Розклад вступних екзаменів з іноземних мов для вступу в магістратуру (2, 3 сесії) Розклад вступних екзаменів з іноземних мов для вступу в магістратуру заочної форми навчання з використанням дистанційних технологій Розклад фахових вступних випробувань при вступі в магістратуру на споріднені спеціальності (1 сесія) Розклад фахових і додаткових фахових випробувань для вступу в магістратуру (2,3 сесія) Розклад фахових і додаткових фахових випробувань для вступу в магістратуру (заочна форма навчання з використанням дистанційних технологій)