Для вступу до аспірантури

Програми вступних іспитів до аспірантури

 

Підготовка за третім (освітньо-науковим) рівнем у ХНУРЕ провадиться за 14-ма спеціальностями.

 

ШифрНазва спеціальностіПрограма
1051Економіка051 Економіка
2105Прикладна фізика та наноматеріали105_Прикладная физика та наноматериали
3113Прикладна математика113 Прикладна математика
4121Інженерія програмного забезпечення121_Інженерія програмного забезпечення
5122Комп’ютерні науки122_Комп’ютерні науки
6123Комп’ютерна інженерія123 Комп’ютерна інженерія
7124Системний аналіз124_Системний аналіз
8125Кібербезпека125_Кібербезпека
9126Інформаційні системи та технології126_Інформаційні системи та технології
10151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології151_Автоматизація та комп.-інтегр._технології
11152Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка152_Метрологія та інф.-вимір. техніка
12163Біомедична інженерія163 Біомедична інженерія
13171Електроніка171_Електроніка
14172Телекомунікації та радіотехніка172_Телекомунікації_та_радіотехніка