Інформаціядля вступникіі та здобувачів вищої освіти, що навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (за контрактом)

Розрахунковий рахунок університету для оплати за навчання за контрактом:

Отримувач: ХНУРЕ

Банк отримувача: ДКСУ

МФО: 820172

ОКПО: 02071197

Р/рах: 31255290105108

Призначення платежу: за навчання

Прізвище, ім`я, по батькові студента; группа;

Номер договору та дата його укладання.