Освітня програма Радіоелектронна боротьба

Освітня програма Радіоелектронна боротьба

Застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) є важливим напрямком інформаційного протиборства в технічній сфері. Об’єктом наукової діяльності фахівця є дослідження радіоелектронних систем (РЕС) і засобів, що функціонують в умовах інформаційного протиборства, коли ведеться радіоелектронна розвідка, організовується радіопротидія, застосовується радіомаскіровка і захист від спеціально організованих радіозавад.

Вміння і компетентності, якими буде володіти магістр за напрямом підготовки Радіоелектронна боротьба:

 1. Вміти демонструвати і застосовувати фундаментальні знання принципів протидії сучасним РЕЗ різного класу і призначення і захисту власних РЕЗ від навмисних радіоперешкод і деструктивних впливів.
 2. Знати принципи побудови радіопередавальних, радіоприймальних пристроїв, антенно-фідерних систем автоматизованих станцій і комплексів РЕБ.
 3. Уміння працювати з сучасними пакетами програм для комп’ютерного проектування радіотехнічних пристроїв комплексів РЕБ.
 4. Уміння шукати пріоритетні напрямки удосконалення принципів і методів РЕБ на дослідному рівні професійної діяльності.
 5. Навички розробки систем радіоелектронної розвідки і радіоелектронного придушення.
 6. Знання принципів протидії технічним розвідкам і оцінки ефективності ведення радіоелектронної боротьби.
 7. Знання з економічних і соціально-правових дисциплін, які відповідають спеціальності.

Випускник за напрямом підготовки Радіоелектронна боротьба може працювати:

 1. На інженерних і адміністративних посадах, в силових структурах, як в радіотехнічній, телекомунікаційній та радіоелектронній, так і в суміжних галузях, зокрема в галузі технічного захисту інформації.
 2. Фахівцем з розробки радіотехнічних засобів систем передачі, прийому, обробки, руйнування і захисту інформації; проектувальниками мереж радіозв’язку і передачі даних.
 3. Фахівцями і менеджерами по експлуатації та сервісного обслуговування радіотехнічних засобів і систем.
 4. Фахівцями по організації бізнес-проектів в сфері радіотехніки.
Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Радіоелектронна боротьба» (2019)