Освітня програма Інженерія відновлювальних джерел енергії

Освітня програма Інженерія відновлювальних джерел енергії

Інженерія відновлювальних джерел енергії (ІВДЕ) відповідає предметній області спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, яка заснована на фундаментальних принципах побудови та проектуванні сучасних радіотехнічних систем і пристроїв, систем контролю та керування технологічними процесами, електронним обладнанням, вимірювальними пристроями та системами. ІВДЕ відносяться до технологій та систем, які пов’язані з розробкою теоретичних основ, методів і технічних засобів використання сонячної, вітрової, приливної, хвильової, геотермальної енергії, біоенергії, гідроенергії малих річок та інших поновлюваних джерел енергії.

Об’єктами діяльності бакалавра з цієї освітньої програми є теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання телекомунікаційних та радіотехнічних технологій у галузі інженерії відновлюваних джерел енергії.

Вміння і компетентності, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Інженерія відновлювальних джерел енергії:
1. Вміння проектувати, модернізувати, впроваджувати та експлуатувати системи відновлюваних джерел енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових об’єктів;
2. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для управління об’єктами та системами відновлюваних джерел енергії;
3. Навички виконання науково-дослідних та технічних робіт з проектування та впровадження систем відновлюваних джерел енергії.

Випускник за освітньою програмою Інженерія відновлювальних джерел енергії може працювати:
1. Професіоналом в галузі електроніки та телекомунікацій;
2. Інженером в галузі електроніки та телекомунікацій;
3. Інженером-електроніком систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії.

Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Інженерія відновлювальних джерел енергії»