Освітня програма Метрологія та вимірювальна техніка

В умовах сучасної економіки метрологія необхідна, оскільки вона надає необхідні технічні засоби забезпечення коректних вимірювань за допомогою застосування гармонізованої системи вимірювань, яка включає Міжнародну систему одиниць (СІ), точні вимірювальні інструменти, які відповідають міжнародним стандартам (наприклад, рекомендацій МОЗМ), а також діючі методи і процедури. Вимірювання входить практично в усі комерційні операції, від оптової торгівлі (такою продукцією, як нафта, природний газ і металева руда) до роздрібного продажу товарів споживачам на ринку. Завдання забезпечення коректних вимірювань через повірку вимірювальних інструментів і нагляду за їх використанням в торгівлі підпадають під юрисдикцію національних служб законодавчої метрології. Крім кількості, також і якість продукції, і її відповідність стандартам є істотними критеріями в міжнародній торгівлі.

Необхідність в метрології та фахівцях-метрологах закріплена в законах України «Про захист прав споживачів», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та ін.

Випускники, які освоїли програму «Метрологія та вимірювальна техніка», володіють наступними компетентностями:

– здатність до проектування та розробки сучасних комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних засобів із застосуванням спеціальних програмних засобів і сучасних технологій програмування;

– здатність забезпечувати процес безперервності виробництва і якість продукції, що виробляється;

– здатність до проведення наукових досліджень і розробки складних прикладних проблем в галузі метрології та вимірювальної техніки.

Отримані компетентності дозволяють випускникам програми працювати в національних органах з метрології – ННЦ «Інститут метрології», стандартизації – Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», акредитації – Національне агентство з акредитації України, в провідних органах з сертифікації (наприклад, Укрметртестстандарт), метрологічних службах підприємств, калібрувальних і випробувальних лабораторіях, органах ринкового і метрологічного нагляду, митній службі.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Метрологія та вимірювальна техніка» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Метрологія та вимірювальна техніка» (2018)