Освітня програма Технічна експертиза

Освітня програма Технічна експертиза

За освітньою програмою Технічна експертиза студенти вивчають принципи побудови сучасних систем управління, зокрема систем менеджменту якості відповідно до ISO серії 9001, систем екологічного управління відповідно до ISO серії 14000, систем управління відповідно до міжнародних стандартів для різних галузей економіки, а також інтегрованих систем управління; принципи тестування і сертифікації програмного забезпечення; методи і засоби вимірювання фізичних величин; питання теоретичної, законодавчої та прикладної метрології.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Технічна експертиза:
1. Володіння методами технічної експертизи (хроматографічний, спектральний, фотоелектрокалометрічній, потенциометрический, реологічний, метод микроскопирования);
2. Застосування засобів вимірювання фізичних величин, включаючи засоби вимірювання показників кліматичного режиму;
3. Знання прийомів обробки результатів вимірювань і оцінки їх невизначеності;
4. Основні методи оцінки відповідності параметрів товарів і послуг вимогам нормативної документації;
5. Освоєння нормативної документації в широких областях економіки.

Випускник за освітнью програмою Технічна експертиза  зможе вирішувати такі завдання :
1. Проводити технічну експертизу товарів зарубіжного і вітчизняного виробництва з метою визначення фальсифікації товарів і їх незадовільної якості;
2. Проводити технічну експертизу надання послуг з метою визначення їх якості;
3. Здійснювати інспектування діяльності підприємств і організацій із захисту прав споживачів;
4. Реалізувати державну політику і політику міжнародного консюмерського руху по захисту прав споживачів.
5. Здійснювати митну технічну експертизу при оформленні експортно-імпортних вантажів;
6. Проводити судово-технічну експертизу і т.п.

Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Технічна експертиза»