Освітня програма Інформаційні системи в медицині

Освітня програма Інформаційні системи в медицині

Основним напрямком освітньої програми Інформаційні системи в медицині є інформатизація системи охорони здоров’я (розвиток Е-Health і М-Health), розробка і практичне застосування сучасних інформаційних технологій і систем, які використовуються в медицині, косметології, психології, фармакології тощо.

В процесі навчання вивчаються:

 1. Основи розробки медичних інформаційних систем і технологій, в тому числі телемедичних і біометричних.
 2. Основи проектування баз даних і технології управління Big Data.
 3. Об’єктно-орієнтоване програмування.
 4. Системне програмування.
 5. Програмування на Java, C ++, C #, Python.
 6. Електронні комунікаційні технології для потреб охорони здоров’я (e-health)
 7. Медичні інформаційні системи, в тому числі інтелектуальні.
 8. ІТ-менеджмент в охороні здоров’я.
 9. Мобільні технології і Грід-системи в медицині
 10. Біоінформатика
 11. Технології оптимізації управління процесами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Інформаційні системи в медицині:

 1. Розробляти, супроводжувати і впроваджувати медичні інформаційні системи, створені для спостереження за станом організму, підтримки прийняття лікарських рішень, дистанційного консультування, біометричної ідентифікації, автоматизації діяльності медичних підрозділів і установ, профілактики, діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів, страхової медицини.
 2. Розробляти передові медичні інформаційні технології, в тому числі з використанням методів штучного інтелекту.
 3. Забезпечувати експлуатацію інформаційних систем і використання методології Big Data.
 4. Супроводжувати прототипи інформаційних систем і систем Internet of Things в медицині.
 5. Проектувати нові віртуальні системи, розумні пристрої.
 6. Розробляти програмні продукти медичного призначення з використанням сучасних мов програмування на базі структурної, об’єктно-орієнтованої та інших сучасних парадигм програмування із забезпеченням захисту персональних даних пацієнта на базі сучасних технологій захисту інформації.

Наші випускники можуть працювати як в спеціалізованих наукових центрах, так і в штаті великих клінік, в державних закладах охорони здоров’я (клінічні лікарні, діагностичні центри), в приватних діагностичних центрах і клініках, в фармакологічних компаніях Харкова, Харківської області, України та провідних країн світу, а також в галузі страхової медицини, інформатизації охорони здоров’я в цілому і створення єдиного медичного простору України:

 1. Аналітик медичних інформаційних систем.
 2. IT-менеджер медичного закладу.
 3. Керівник телемедичного центру.
 4. Бізнес-архітектор електронної охорони здоров’я.
 5. Розробник (Developer) Java Backend / Frontend.
 6. Розробник (Developer) IoT Pyton \ C
 7. Software Developer C ++ \ C #.
 8. Керівник проектів.