Освітня програма Криптологія

Освітня програма Криптологія

Криптологія – це наука, що вивчає методи побудови та аналізу систем захисту інформації, які базуються на математичних перетвореннях даних. Складовими частинами криптології є криптографія та криптоаналіз. Криптографія вивчає принципи, засоби та математичні методи перетворення інформації з метою її шифрування та захисту від несанкціонованого використання або підробки. Криптоаналітики досліджують стійкість реальних криптосистем та можливість дешифрування даних. Інтеграція цих двох напрямків у навчанні дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців з криптографічного захисту інформації.

Випускники освітньої програми Криптологія є фахівцями з розробки математичних моделей та технологій захисту інформації.

Студенти освітньої програми Криптологія отримують глибокі знання з фундаментальних та прикладних математичних дисциплін, використання сучасних мов програмування та програмного забезпечення для обробки інформації, набувають практичних навичок з розробки математичних методів, моделей і технологій створення та використання інтегрованих систем захисту інформації та застосування новітніх технологій організації криптографічних систем захисту інформації.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Криптологія:
1. Розробка і дослідження математичних моделей захисту інформації;
2. Розробка і аналіз типових криптосхем;
3. Розробка і аналіз алгоритмів криптозахисту інформації та її криптоаналізу;
4. Оцінювання ефективності криптографічних засобів захисту інформації;
5. Дослідження стійкості реальних криптосистем;
6. Прийняття тактичних і стратегічних рішень щодо вдосконалення та підвищення ефективності математичних методів і технічних алгоритмів криптозахисту.

Випускник за освітньою ппрограмою Криптологія може працювати в галузі математики, статистики та інформаційних технологій та займати первинні посади:
3119 Стажист-дослідник;
3121 Технік-програміст;
3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
3434 Асистент математика;
2121.1 Науковий співробітник (математика);
2121.2 Математик (прикладна математика);
2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій;
2132.2 Розробники комп’ютерних програм;
2132.2 Програміст прикладний.