Освітня програма Економічна кібернетика

Освітня програма Економічна кібернетика

Основний напрямок освітньої програми «Економіка» є застосування методів математичного моделювання та сучасних інформаційних технологій при вирішенні економічних задач.

Програма підготовки складається з блоків:
1. Економічна підготовка.
2. Вивчення методів економіко-математичного моделювання.
3. Інформатика і інформаційні технології.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Економічна кібернетика:
1. Володіти базовими загальними знаннями в області економічної кібернетики;
2. Володіти спеціальними знаннями з моделювання економічних процесів;
3. Розробляти постановки завдань і алгоритми їх вирішення;
4. Розробляти моделі бізнес-процесів і моделі управління об’єктами (організаційні, функціональні, інформаційні) підприємства;
5. Здатність працювати в міжнародному контексті;
6. Здатність розробляти і управляти проектами.

Випускник за освітньою програмою Економічна кібернетика може працювати:
1. Керівником різних рангів приватних підприємств і державних установ;
2. Спеціалістом з використання математичних методів і моделей і IT-технології в фінансово-економічної діяльності, логістики, управління проектами, банківської діяльності, електронної комерції, страхування.