Спеціальність 051 – Економіка

Спеціальність 051 - Економіка

Короткий опис спеціальності Економіка:
Основний напрямок спеціальності «Економіка» є застосування методів математичного моделювання та сучасних інформаційних технологій при вирішенні економічних задач.

Програма підготовки складається з блоків :
1. Економічна підготовка;
2. Вивчення методів економіко-математичного моделювання;
3. Інформатика і інформаційні технології.

Уміння та компетенції, якими буде володіти бакалавр:
1. Володіти базовими загальними знаннями в області економічної кібернетики;
2. Володіти спеціальними знаннями з моделювання економічних процесів;
3. Розробляти постановки завдань і алгоритми їх вирішення;
4. Розробляти моделі бізнес-процесів і моделі управління об’єктами (організаційні, функціональні, інформаційні) підприємства;
5. Здатність працювати в міжнародному контексті;
6. Здатність розробляти і управляти проектами.

 

Навчальний план (бакалавр, 2018, Освітньо-професійна програма)Навчальний план (магістр, 2018, Освітньо-професійна програма)