Освітня програма Управління фінансово – економічною безпекою

Освітня програма Управління фінансово - економічною безпекою

 

Короткий опис спеціальностіМенеджмент
Основним напрямком спеціальності «Менеджмент» (освітня програма “Управління фінансово-економічною безпекою”) є організація та управління системою фінансово-економічною безпеки на підприємствах, організаціях і фінансових установах.

Програма підготовки складається з блоків :
1. Правове забезпечення безпеки підприємства
2. Економічна безпека
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства
4. Забезпечення соціальної безпеки

Уміння та компетенції, якими буде володіти магістр:
1. Володіти базовими загальними знаннями в області правового забезпечення безпеки підприємництва
2. Володіти спеціальними знаннями з організаціі та управління фінансово-економічною безпекою
3. Розробляти стратегічні та оперативні плани щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
4. Здатність оперативного реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища