Освітня програма Комп’ютерні науки

Освітня програма Комп'ютерні науки

 

 Короткий опис освітньої програми Комп’ютерні науки:
Основними напрямками освітньої програми Комп’ютерні науки є проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.

В процесі навчання вивчаються:1. Принципи обміну та обробки інформації в різних системах (технічних, інформаційних, організаційних).

2. Методи організації сховищ інформації, технології розробки, впровадження та модернізації інформаційних систем.

3. Мови програмування, бази даних, комп’ютерні мережі, системний аналіз, Data & TextMining, ProjectManagement, Ajile, MBaaS, MachineLearning, QA.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Комп’ютерні науки:
1. Проектування і створення нових програмних та інформаційних систем (мови програмування C, C ++, C #, Java …);
2. Управління ІТ проектами;
3. Розробка інтернет-сайтів на основі знань Інтернет-технологій, Web-технологій, HTML, CSS, Java і т.д .;
4. Розробка комп’ютерних ігр (логіка, сюжет, графіка);
5. Розробка систем корпоративного рівня;
6. Розробка мобільних додатків для Android, Windows Phone, iOS;
7. Розробка і адміністрування баз даних, як реляційних, так і документоорієнтованих (Oracle, MySQL, MongoDB);
8. Тестування програмного забезпечення.

Компетентності формуються на основі умінь:
1. Аналізувати об’єкт розробки, формулювати вимоги до системи, розробляти специфікації компонентів ІС;
2. Обирати модель життєвого циклу системи і застосовувати сучасні технології проектування на всіх його стадіях;
3. Проектувати і моделювати бізнес-процеси, компоненти ІС, інформаційне забезпечення з застосуванням CASE-засобів;
4. Вибирати і перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації;
5. Використовувати методи і засоби інтелектуальної обробки інформації, обчислювального інтелекту, мультиагентних систем, електронної комерції;
6. Реалізовувати і тестувати компоненти програмного забезпечення;
7. Розробляти людино-машинний інтерфейс із застосуванням Web-технологій і Web-дизайну.

Випускник за освітньою програмою Комп’ютерні науки може працювати:
1. Бізнес-аналітиком;
2. посаді аналітика комп’ютерних систем;
3. Менеджером проектів;
4. Розробником інтелектуальних і інформаційних систем;
5. Системним архітектором;
6. Програмістом Java, C ++, C #, PHP;
7. Спеціаліст з QualityControl, QualityAssurance;
8. Розробником і адміністратором баз даних MySQL, Oracle;
9. Системним адміністратором.