Сообщение о защите диссертации Елены Николаевны Тимощук

13.10.2017

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Тимощук Олена Миколаївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – виконувач обов’язків директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій МОН України
Назва дисертації – «Структурний синтез просторово-розподілених надширокосмугових радіометричних комплексів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий консультант – Богом’я Володимир Іванович, д.т.н., професор, ректор інституту підготовки фахівців (ДП «УкрНДНЦ» Міністерства економічного розвитку та торгівлі України)
Офіційний опонент – Биков Віктор Миколайович, д.т.н., с.н.с., професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України)
Офіційний опонент – Василишин Володимир Іванович, д.т.н., доцент, начальник кафедри (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міноборони України)
Офіційний опонент – Пашков Дмитро Павлович, д.т.н., професор, провідний фахівець лабораторії космічних систем дистанційного зондування Землі, навігації, зв’язку та контролю космічного простору центру спеціальних програм (Національний центр управління та випробування космічних засобів Державного космічного агентства України)

Автореферат

Диссертация

Отзыв Пашкова

Отзыв Быкова

Отзыв Василишина

cохранить эту страницу в PDF